Slik blir Staverns nye aktivitetsbygg

Innhold

Skolen inviterte alle innbyggerne til idémyldring. Nå er den endelige skissen klar.

IMG 4722 (1)
Denne gymsalen skal bli et aktivitetshus for hele Stavern.

– Den inneholder det vi ønsker oss, deriblant en sosial sone som gir muligheter for matservering og uformell sosialisering. Det er også kjærkomment, sier rektor Arnfinn Folkmar Brevik. 

I likhet med skolebygningen skal også det gamle gymbygget til Stavern skole rehabiliteres og moderniseres. I stedet for et klassisk gymbygg er tanken å lage et aktivitetshus for skole og øvrige aldersgrupper og innbyggere, også på ettermiddager og kveldstid.

Arnfinn Folkmar Brevik Aktivitetsbygg
I stedet for bare en tradisjonell gymsal vil det også komme scenerigg her, som kan trekkes ut og inn etter behov.

Scene, lysrigg og sceneteppe

Torsdag 30. mars ble det avholdt idédugnad og gruppearbeid på Hotel Wassilioff - der tanken var å gi verdifull brukermedvirkning til det endelige resultatet. 

Nå har Norconsult presentert sin skisse for aktivitetshuset, der det foruten den klassiske gymsalen på rundt 160 kvadratmeter blant annet legges opp til:  

  • Nedfellbar scene med ribbevegger under. Det blir også blendingsgardiner foran vinduene som gir muligheten for å lage black box teater, mobil projektor på motsatt side av sceneløsningen, lysrigg og sceneteppe. Alt dette vil ligge i gymsalen. 
  • Sosialt areal/vestibyle. 
  • Lydtett øvingsrom for musikk 
  • Kjøkken 

Åpning i august 2024

Hensikten er at aktivitetsbygget skal romme noe for alle aldersgrupper, enten det er seks år gamle Tom eller 84 år gamle Trine. 

– I idédugnaden startet gruppene med å lage forslag til ulike typer brukere, ut fra hva de kan og hva de trenger. Etterpå fikk man tegne de ulike elementene i flerbrukshallen. Norconsult har trukket det videre, arkitekter og skoleplanleggere har laget skisse og plantegning, og nå altså sendt tilbake til oss, sier rektor Arnfinn Folkmar Brevik. 

Aktivitetsbygget skal etter planen stå klart samtidig som Stavern skole - altså til skolestart i 2024. 

– Jeg tror ikke det skal bli noe problem å få fylt opp bygget, for å si det sånn. Det kommer til å bli et bookingsystem og en løsning med låskode. Skole har førsteprioritet på dagtid, og så ligger det meste åpent utover det.

Til toppen