Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Anne Landsverk Johansen Vara
Bjørg Eli Furustad SFO leder
Cathrine Hill-Jensen FAU leder
Cecilie Sti Lærer representant
Espen Ranang Vara
Grethe T Lysebo Ansatt representant
Ingrid Kristine Bjerklund Hatlo Foreldre representant
Jane Hellerdal Rustad Vara
Katrine Kværne Foreldre representant
Mette Namløs Lærer representant
Nicolai Thomas Hodne Foreldre representant
Pernille Klaastad Kristiansen Elevråds nestleder
Rita Bach
Tone Norheim Vara
Til toppen