Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Arnfinn Folkmar Brevik Rektor og møtesekretær
Ingrid Kristine Bjerklund Hatlo FAU leder
Iselin Quille SFO leder
Kristine Tjäder Tanum vara for lærer
Mari Røsjorde SFO representant
Monica Albuquerque Gundersen Vara for lærer
Pia Therese Jarnfeldt Lærer
Solbjørg Elise Austjore Andre ansatte
Thomas Lunde vara for andre ansatte
Tor Erik Steinmoen Lærer
Til toppen