Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Arnfinn Folkmar Brevik Rektor og møtesekretær
Elisabeth Andersen Andre ansatte
Erlend Martin Tonning Taule Vara for Espen
Espen Ranang Lærer
Ingrid Kristine Bjerklund Hatlo FAU leder
Pia Therese Jarnfeldt Vara for Tor Erik
Solbjørg Elise Austjore Vara for Elisabeth
Tor Erik Steinmoen Lærer
Til toppen