Transport til skolen

Innhold

Av hensyn til elevenes helse og trafikksituasjonen rundt skolen ønsker vi at elevene i størst mulig grad går til og fra skolen.

Det ønskes ingen kjøring helt fram til skoledøren. La barna gå det siste stykket til og fra skolen. Dette gjelder i hele skolens åpningstid kl. 07.30 -16.30.

Sykle til skolen

I samråd med politiet og FAU anbefaler skolen at ingen sykler til skolen før tidligst i 5.klasse. Det er for øvrig foreldrene som gir tillatelse og har ansvaret for elevene som sykler til skolen. Elevene skal bruke hjelm når de sykler.

Til toppen