SFO

Innhold

I skolefritidsordningen kan barn som har behov for det få tilsyn og omsorg før og etter skoletid. Der får de lære å være sammen på en god måte, vise hensyn til andre og ta ansvar for hverandre.

Barna får mulighet til å være med på forskjellige aktiviteter. Men først og fremst får de tid til å LEKE under tilsyn av voksne. SFO er et tilbud til barn på hele småskoletrinnet (1. – 4. kl.).

Betalingssatser

Betalingssatsene for 2021/2022 er fastlagt til:

5 dager: kr. 3047,-
4 dager: kr. 2438,-
3 dager: kr. 1981,-
Kjøp av ekstra dag: kr. 221,- (Ikke mulig i skolens ferier)
Søskenmoderasjon: 30% for barn nr. 2.
50% for barn nr. 3+
(Moderasjon beregnes etter det eldste barnets plasstørrelse)

Åpningstider

Vanlig åpningstid for SFO er fra kl. 07.30 – 16.30.

Det kan søkes om utvidet åpningstid. Utvidet åpningstid forutsetter 10 søkere. I skolens ferier er det utvidet åpningstid for de som har fått innvilget dette. Julaften, nyttårsaften og onsdag før påske stenger vi kl. 12.00. SFO er stengt i hele juli. Larvik kommune gir tilbud om 2 uker sommer SFO. Egen påmelding blir sendt ut.
NB: Alle barn skal ha minst 4 ukers ferie i løpet av året – hvorav min. 2 uker sammenhengende!

Planleggingsdager på SFO

Det gjennomføres totalt 5 planleggingsdager i løpet av året.
For 2021/2022 er disse:

12.08.21
13.08.21
27.05.22
30.06.22

En planleggingsdag er ikke fastsatt. Beskjed gis i god tid.

Måltid

Det er ett måltid daglig på SFO. Pris for dette er pr. i dag kr.
200,- for 5 dager.
160,- for 4 dager.
120,- for 3 dager.

Det blir servert brød / knekkebrød med div. pålegg, salater og frukt og kornblanding. Melk og vann til drikke. I skolens ferier blir det 2 måltider i SFO. Varmmat serveres 1 gang pr uke. Vi feirer bursdager 1 gang pr. måned.

SFO aktiviteter

Barna får tilbud om forskjellige aktiviteter som f.eks. bakegruppe, kunst & håndverk, svømming, bibliotek, turgruppe og/eller andre aktiviteter som kan bli aktuelle i løpet av skoleåret.

På Stavern skole/SFO tenkes det helhetlig – at barna har et godt og variert tilbud gjennom hele dagen. Barna møter de samme verdiene og ferdighetene vi jobber med, både på SFO og i skolen.

Alle påmeldinger, info, årsplaner og diverse nyheter blir lagt ut på hjemmesida. Mye av dette blir også sendt som melding/e-post gjennom Visma flyt skole.

Til toppen