Melding om sykdom/søknad om permisjon

Innhold

Meldig om sykdom eller annet ikke planlagt fravær meldes til skolens administrasjon gjennom appen «Min skole» . Har du behov for å ringe ber vi om at du ringer sentralbordet.

Frist for søke

Alle søknader om permisjon skal gjøres elektronisk 3 uker før aktuell fraværsdato. Dette gjøres i https://skole.visma.com/larvik

Skolen kan innvilge søknader om skolefri (permisjon) når det er gode grunner for det, som ved:

  • viktige velferdsgrunner.
  • viktige begivenheter i nærmeste familie.
  • ferieopphold sammen med foreldre/foresatte når helt spesielle grunner har hindret familien i å være sammen i skolens vanlige ferier.
  • deltakelse i større idretts- og kulturarrangementer.

Hjemmene må ikke treffe bindende avtaler eller bestille billetter til reise før skolen har innvilget søknaden. Hjemmene må være tilbakeholdne med å søke sine barn fri fra undervisningen.

Mer enn 10 dager

Skolen innvilger ikke fri utover 10 undervisningsdager. Tar man barnet ut fra skolen mer enn 10 dager, må barnet skrives ut og man risikerer å miste plassen.

Foreldrene bærer ansvaret for elevens skolesituasjon og kan ikke kreve å få ekstra undervisning for å ta igjen det forsømte.

 

Til toppen