Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Arnfinn Folkmar Brevik Rektor og møtesekretær
Elisabeth Andersen Andre ansatte
Elise Solbjørg Nord-Varhaug Vara for Elisabeth
Erlend Taule Vara for Espen
Espen Ranang Lærer
Hendrik Bartou Knipmeijer SU leder
Ingrid Kristine Bjerklund Hatlo FAU leder
Pia Therese Jarnfeldt Vara for Tor Erik
Tor Erik Steinmoen Lærer
Til toppen