Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Arnfinn Folkmar Brevik Rektor og møtesekretær
Ingrid Kristine Bjerklund Hatlo FAU leder
Iselin Quille SFO leder
Kristine Tjäder Tanum vara for lærer
Mari Røsjorde SFO representant
Monica Albuquerque Gundersen Vara for lærer
Pia Therese Jarnfeldt Lærer
Solbjørg Elise Austjore Andre ansatte
Thomas Lunde Vara for andre ansatte
Tor Erik Steinmoen Lærer
Til toppen