Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Arnfinn Folkmar Brevik Rektor og møtesekretær
Elisabeth Andersen Andre ansatte
Erlend Martin Tonning Taule Vara for Espen
Espen Ranang Lærer
Ingrid Kristine Bjerklund Hatlo FAU leder
Pia Therese Jarnfeldt Vara for Tor Erik
Solbjørg Elise Austjore Vara for Elisabeth
Tor Erik Steinmoen Lærer
Til toppen