Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Arnfinn Folkmar Brevik Rektor og møtesekretær
Erlend Taule Vara for Espen
Espen Ranang Lærer
Grethe T Lysebo Vara for Vegard
Hendrik Bartou Knipmeijer SU leder
Ingrid Kristine Bjerklund Hatlo FAU leder
Jane Hellerdal Rustad Lærer
Lene Reiersen SFO leder
Tor Erik Steinmoen Vara for Jane
Vegard Kaupang Andre ansatte
Til toppen