Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Anne Landsverk Johansen Vara
Bjørg Eli Furustad SFO leder
Cathrine Hill-Jensen FAU leder
Cecilie Sti Lærer representant
Espen Ranang Vara
Grethe T Lysebo Ansatt representant
Ingrid Kristine Bjerklund Hatlo Foreldre representant
Jane Hellerdal Rustad Vara
Katrine Kværne Foreldre representant
Mette Namløs Lærer representant
Nicolai Thomas Hodne Foreldre representant
Pernille Klaastad Kristiansen Elevråds nestleder
Philip Michael Mio Huseby Løver Elevråds leder
Rita Bach Konstituert rektor
Tone Norheim Vara
Til toppen