Foreldresamarbeid

Hva er FAU?

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Møteinnkallinger

Møtereferat

FAU medlemmer

Beate Gundersen 4A
Camilla Elevine Hofsøy Hill-Jensen 4B
Caroline Louise Titlestad 2
Christian Mykland Skifjell Omvik 6
Håvard Wannebo 5
Helene Myrvold Foldvik 7A
Ingrid Kristine Bjerklund Hatlo 4B
Iselin Quille 4A
Jeanette Lundell 3
Katrine Kværne 5
Linda Berggreen Sætre 3
Line Camilla Kromvoll 2
Nicolai Thomas Hodne 3
Rita Bach Rektor
Ronny Andersen 7B
Ståle Gilberg 5
Stian Sandal 6
Vilde Ottem-Guii 1
Til toppen