Samarbeid hjem-skole

Innhold

Vi fortsetter arbeidet med å skape tradisjoner og innarbeide rutiner som gjør at foreldrene har lyst til å være aktive deltakere i skolemiljøet.

Ved at foreldre, elever og lærere er sammen om å planlegge en del av klassens aktiviteter, legger vi til rette for felles opplevelser og samhandling. Dette mener vi er viktig for å utvikle et godt lærings- og oppvekstmiljø.

SU

Skolen og foreldrenes arbeidsutvalg drøfter jevnlig tiltak som vi mener fremmer et godt skolemiljø. Ved skolestart drøfter foreldrene og lærerne på trinnet hvilke type aktiviteter de ønsker å gjennomføre i løpet av skoleåret. Dette kan være aktiviteter som ligger innenfor undervisningstiden eller som elever og foreldre gjør sammen på fritiden

Samarbeidet mellom hjem og skole er et gjensidig ansvar. Skolen er forpliktet til å legge forholdene til rette for at samarbeidet skal komme i gang. Som klassekontakt og som representant i samarbeidsorgan har foreldrene mulighet til å få innvirkning på og medansvar for klassen og skolesamfunnet.
Samarbeidsutvalget (SU) er skolen øverste rådsorgan. SU har rett til uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Det skal avholdes minimum to foreldremøter i året. Kontaktlærer og klassekontakter samarbeider om innholdet i møtene. Samarbeidet om den enkelte elev er primært et ansvar for kontaktlærer og hjemmet. Det skal gjennomføres 2 utviklingssamtaler i året.

 

Til toppen