Velkommen tilbake til Stavern skole mandag 17.august

Stavern skole ønsker alle sine elever velkommen tilbake etter sommerferien. Vi kan nå være sammen i hele klassegrupper igjen, men møtes fortsatt utenfor skolebygget og går inn på rekker slik vi gjorde i juni. Her følger litt diverse praktisk informasjon og en oversikt over hvor de ulike klassene møter mandag 17.08.20.

Smittevern

Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene. Skolen er nå i gul beredskap. Alle elever vil ha undervisning i sine vanlige klasser. Vi vil fortsatt være nøye på hyppig håndhygiene og forsterket renhold inne på skolen. I tillegg vil avstand mellom elever og ansatte være viktig videre. Skolegården er inndelt i soner og alle klasser har eget samlingspunkt ved inngangene de skal bruke. På grunn av smittefare og smittesporing ønsker vi ikke foreldre inn i skolebygningen hvis det ikke er nødvendig. 

 

Spesielt for skolestartere:

Vi har selvfølgelig forståelse for at noen skolestartere vil oppleve det utrygt å gå inn til sin første skoledag alene. Da gjør vi selvfølgelig unntak, og lærerne noterer hvilke voksne som har vært inne. Det er viktig i forbindelse med en eventuell smittesporing. 

 

Opplæringsplikt for alle elever

Alle elever har krav på opplæring, og skolen skal sikre et godt opplæringstilbud til alle elever uavhengig om smittenivået er på grønt, gult eller rødt nivå. Har du spørsmål – ta kontakt med oss på skolen😊

 

Visma/Min skole app

Visma er det skoleadministrative verktøyet vårt. Det betyr at det er her all informasjon, dokumenter og kommunikasjon foregår. Dere som foresatte må aktivere brukeren deres. Dere må laste ned en app for å ha tilgang til Visma. Du finner en instruksjon om dette her: https://www.larvik.kommune.no/skole-og-utdanning/larvikskolen/min-skole-app/ 

 

Samtykke

Alle nye elever og foresatte må ta stilling til flere samtykker som er gjeldende for deres barn. Logg deg på Visma og gå gjennom samtykkene til barna. Det tar kun kort tid, og svarene kan endres når som helst. Ta kontakt med kontaktlærer eller administrasjonen dersom du har spørsmål til dette. 

 

Oppmøteplasser:

  • 1.trinn - møter ved flaggstangen (nummerert med 6) kl. 09.00. Etter første skoledag møter 1.trinn ved hovedinngangen kl.08.30 og stiller opp langs det hvite gjerdet (markert med 1)
  • 2. til 7.trinn møter kl. 08.30
  • 2.trinn - møter ved hovedinngangen kl. 08.30 og stiller opp langs skoleveggen (markert 2)
  • 3.trinn - møter og stiller opp langs gjerdet midt i skolegården (markert 3)
  • 4.trinn - møter og stiller opp på asfalten utenfor SFO rommet (markert 4)
  • 5.trinn - A klassen møter og stiller opp ved øvre inngang på gamlebygget (markert 5A)
  •            - B klassen møter og stiller opp ved håndballbanen (markert 5B)
  • 6.trinn - møter og stiller opp ved håndballbanen (markert 6)
  • 7.trinn - A klassen møter og stiller opp i tunellen mellom skolebygningene (markert 7A)
  •            - B klassen møter og stiller opp ved øvre inngang på gamlebyggen (markert 7A)

 

Vi gleder oss til igjen å fylle skolen med læring og lek.  

Velkommen til skolestart.

 

Hilsen alle oss på Stavern skole

Rita Bach

Konst. rektor

Oppmøtesteder I Skolegård August 2020 (1)
Til toppen