Trafikksituasjon rundt skolen:

Det blir nå endringer i hvor vi kan bevege oss til og fra skolen i noen uker fremover:

12. - 20. november:

Vegen fra skolens hovedinngang og opp til krysset mot gymsalen stenges for all trafikk. Kjørende og gående. Fortauet, der vi har gått til nå skal fikses. Alle må da komme og gå til skolen via KA Torgersensgate og videre til Rådhusgaten.

Det vil i omtrent samme periode være stengt i nederste del av skolegården, i hjørnet Helgeroveien / kirkegården. Sandkassen, huskene og halve håndballbanen vil ikke kunne brukes og det blir sikret med gjerder.

 

Fra ca. 17.november og tre uker frem:

Nå skal det graves opp i Otter Steens gate utenfor gymsalen. Alternative parkeringsplasser jobbes det med. Det vil være mulig å gå til gymsalen fra skolen, men ikke kjøre.

Til toppen