Stavern Skole - i ny drakt

Vi gleder oss over at skolen vår endelig skal få et realt løft både innvendig og utvendig. Med vår i luften har vi mye fint i vente. Prosessen har startet og ansatte ved skolen er i full gang med planer og ønsker for oppussingen. Klikk på overskriften og finn mer informasjon om hvor langt vi er kommet og hva som skjer fremover.

Stavern skole - i ny drakt


Til alle brukere av Stavern skole.


Kommunestyret i Larvik kommune har vedtatt å rehabilitere Stavern skole.
Det er med glede at vi endelig kan se framover og tenke på at vi skal få en ny skole for elevene våre. Vi ser fram til å delta i å utforme skolen vår, bidra i å pakke ned og etterhvert komme tilbake til nytt oppusset skolebygg. Det er en spennende men også krevende tid, vi går inn i. Vi merker et stort engasjement for å nå kunne få sette i gang.


Hva skjer når og hvor?

Byggarbeidene starter på hovedbygget i løpet av sommeren 2022 . Rehabiliteringstiden har en ramme på ca 1 og ½ år, som betyr at skolen står ferdig til jul 2023. I denne rehabiliteringsfasen vil en trolig måtte drive skolen på midlertidige lokasjoner fra høsten 2022. En slik skoleløsning vil være innenfor skolekretsen, og man arbeider i disse dager med endelig løsning på dette, som blir kunngjort straks den er ferdig. Hensynet til trygg og forsvarlig skoledrift er det viktigste, samtidig som at avstand til skolen for elevene, har stor betydning. Under denne midlertidige skoledriftsfasen er det viktig med god medvirkning fra alle brukerne våre.


Brukermedvirkning

I disse ukene arbeider skoleplanleggere og arkitektene i firmaet Norconsult fram sine løsninger til rom og funksjonsplan. I de neste ukene er alle brukergruppene på skolen, elever, ansatte, FAU, elevråd delaktig i brukermedvirkning, som vil til slutt ende i ferdig løsning. Det bli blant annet workshop torsdag 10.03 kl 17 - 19.30. Rammene for skolen med murkonstruksjoner er på mange vis gitte , men det er mange spennende løsninger i dette, da hele skolen innvendig skal få moderne løsninger og inventar. Vi får også nytt uterom i skolegården der man tenker nærmiljøanlegg etter skoletid. Dette vil være et godt supplement til de andre anleggene vi har i Stavern.

 

Praktisk arbeid, - “rydd, kast, sorter og pakking”

I de kommende ukene og utover våren vil det komme tilsyne containere utenfor skolebygget. Skolens kjellere skal gjennomgås, og mye skal kastes og ryddes. Våren blir også også en tid for
pakking.

 

Godt samarbeid.

Vi skal sammen bygge en moderne skole for barna. Dette krever jevnlige samarbeidspunkter på alle nivå. Innad på skolen, med FAU, elevråd og SU. Vi har her sammen innflytelse på den ferdige løsningen. Vi ser fram til et utrolig spennende arbeid sammen for nyskolen vår.

 

Hilsen oss alle på Stavern skole.


Arnfinn F. Brevik
rektor
Stavern skole

Til toppen