Stenging av Helgeroveien ved Stavern skole f.o.m. 31.august

Fra og med 31.august stenges Helgeroveien for biltrafikk mellom Stavern kirke og porten til Politiskolen i ca. 4 uker.

Entreprenørene har lovet oss at myke trafikanter kan bruke veien trygt og portene til skolegården vil være tilgjengelige. For minst mulig trafikk, oppfordres de som kan, til å komme til skolen via Fjæringen. Alle gater mellom skolen og Johan Ohlsensgate vil i samme periode være åpnet igjen. Skolen skal også iløpet av kort tid kobles på nytt vann-nett. Dette blir gjort ved den nederste porten. Det blir satt opp høye gjerder, så det skal være trygt for elevene å ferdes i skolegård og på skolevei.

Til toppen