Rehabilitering og midlertidig skoledrift

Det har vært jobbet intenst i disse ukene for å få på plass et godt skoletilbud for elevene i den tiden skolen blir rehabilitert. Vi har nå fått en god løsning på dette, innenfor Stavern skolekrets.I denne vurderingen er det mange forhold som skal ivaretas. Blant annet forsvarlig drift i forhold til lov og forskrift og hensynet til at vi har hatt fokus på å finne lokasjoner innen skolekretsen.

Lokasjoner for midlertidig skoledrift.

Skoledriften for Fram til skoleslutt i juni, vil vi ha normal skoledrift ved Stavern skole. Skolen skal være utflyttet rett etter skoleslutt i juni og tilbakeflytting er planlagt innen november 2023.

 

Stavern skole avvikles todelt. Småskoletrinnet 1.-3.trinn og SFO skal ha lokasjon på det som tidligere var Varden barnehage. Her opprettes det som nå vil hete Stavern skole 1.-3.trinn. I tilknytning til det eksisterende bygget på Varden, vil det bli montert ferdig en skolemodul ( bygg med klasserom, grupperom og garderober), som fraktes inn og monteres fra leverandør. Dette er klart til skolestart i august. SFO avvikler langdagene i juni på Varden.

 

Mellomtrinnet 4.-7.trinn og SFO skal ha lokasjon i tilknytning til område ved Stavernshallen. Her blir det montert skolemoduler for 4.-7.trinn. Disse plasseres tett ved, sør for Staverns- hallen. Skolen vil disponere hallen til kroppsøving og annen tilsvarende aktivitet på dagtid. Personalet vi benytte avtalte møterom i hallen til personalarealer på dagtid. SFO for 4.trinn vil også ha tilhold her i skolemodulene i perioden.

 

Informasjon om rehabilitering og skoledrift m.m

Larvik kommune har opprettet en nettside om Stavern skole og rehabiliteringa. Slik kan vi sammen informere og følge med på alt det som foregår rundt rehabiliteringa av skolen vår. https://www.larvik.kommune.no/skole-og-utdanning/rehabilitering-stavern-skole

 

Nå pakker vi og rydder utover våren. Vi gleder oss nå til å endelig gjøre de første skrittene på veien nå for en ny Stavern skole!

 

 

Med vennlig hilsen

Arnfinn F. Brevik

rektor

Til toppen