Invitasjon til idèdugnad 30.mars 2023

Innhold

I forbindelse med rehabilitering av gymsalen ønsker vi at resultatet også skal kunne være et aktivitetshus for nærmiljøet i Stavern. Vi inviterer til idedugnad 30. mars og håper at du blir med.

Flyer med invitasjon til idèmyldring 30.mars kl. 17.30 til 19.30 på Hotell Wassilioff
Til toppen