Informasjon om rutiner for oppstart 5.-7.trinn

Tirsdag 12.mai kl 0850 ønsker vi 5.-7. trinn tilbake til skolen. Det ser vi frem til !

På torsdag holdt regjeringen sin pressekonferanse for hvordan Norge skal åpnes opp igjen. Det ble åpnet for at 5.-7.trinn skal tilbake i uke 20. På Stavern skole brukes dagene frem til tirsdag til klargjøring. En del vil være som før, men elevene vil også oppleve at skolen er preget av smittevernsrutiner som er innført for å kunne holde skolen åpen.

Grunnen til at mellomtrinnet starter 20 minutter etter de andre, er for å sikre god smittevern. Det blir trangt i skolegården dersom alle elevene møter på likt. Vi oppfordrer elevene å komme nær i tid til sitt oppmøtetidspunkt. 

1.- 4. trinn har i to uker mestret skolestarten med Korona-regler på en glimrende måte, og vi er sikre på at vi klarer det like bra når hele skolen er samlet.

Vi følger revidert veileder for smittevern. Den kan leses her:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/ 

 

For elever og ansatte er det viktig:

 • Alle som kommer til skolen må være friske
 • God håndhygiene, såpe og vann er best.
 • Hold avstand, minimum 1 meter

Inndeling i kohorter

 • Vi velger å beholde kohortene for 1.-4.trinn som etablert for to uker siden. 
 • 5.-7.trinn følger sine vanlige klasser.  
 • Alle kohorter (faste grupper av elever og ansatte) har fast oppmøtested. Oppdatert kart kommer mandag. Elevene skal sette fra seg sekk og klær ved et merke på bakken. Det vil være lærer i de ulike sonene i skolegården fra 5 min før oppmøte. Lærer styrer inngang for sin kohort. 
 • Vi ønsker ikke at foresatte blir med inn i skolebygningen. 
 • Elever bes gå direkte til sitt oppmøtested. Husk å holde 1 meter avstand.

Friminutt

Inndeling av skoledagen vil være ulik for de ulike kohortene. Det er viktig at ikke alle elever er i skolegården på samme tidspunkt, da det blir vanskelig å holde 1 meter avstand. Det blir mye uteskole og da vil friminuttene være en del av turen. Når elevene er på skolen, styrer lærerne når elevene kan være i skolegården og hvor de kan være. Det er lov å sparke fotball, men heading og å ta på ballen skal ikke skje.

Vaskerutiner

Øv på håndvask hjemme med elevene før de kommer på skolen slik at den blir grundig og effektiv. 

 • Håndvask med såpe og vann gjennomføres hver gang man kommer inn i klasserommet og ved alle overganger, samt etter toalettbesøk, før og etter måltider. 
 • Ipad og pult skal desinfiseres hver dag når eleven kommer og når de går hjem. Dette gjøres i klasserommet. Vi oppfordrer til rengjøring av Ipad hjemme før og etter skoledagen.
 • Rom og utstyr blir vasket ekstra i denne perioden. Leker vaskes hver dag.  
 • Det er laget en forsterket plan for renhold, slik at alle klasserom som er i bruk vaskes hver dag, pultene vaskes ved behov, og toaletter to ganger hver dag. Kontaktpunkter desinfiseres flere ganger daglig.

Skrivesaker, mat og klær

 • Vi oppfordrer alle elever å ta med eget pennal med skrivesaker, blyantspisser (hvis dere har). Dette skal ligge i sekken. Elever kan ikke bytte utstyr.
 • Husk matpakke og drikke for hele dagen. Det er ikke tilgang til kjøleskap.
 • Det legges opp til å være mye ute fremover. Husk klær etter vær. (regntøy eller solkrem)
 • Alt tøy som ligger på skolen nå, skal hjem. Send med ekstra pose/nett tirsdag 12.5  så bistår lærere med å sende med klær hjem.
 • De som har headset og mulighet å ta det med, gjør det.
 • Alle pulter er merket til hver elev. Elever skal kun sitte ved sin egen pult. Det er ikke tillatt å bevege seg rundt i klasserommet.
 • Ved dagens slutt tar eleven med seg alt utstyr hjem.

Kroppssøving

Kroppsøving gjennomføres ute, uten skiftetøy og dusj. Ta på egnede klær og sko fra morgenen.

Fravær

Skolen fører fravær. Dersom noen holder barna hjemme pga smittefare må legeerklæring leveres til skolen. Det skal også sendes søknad om permisjon fra Visma. 

Når må/kan eleven være hjemme?

Koronasituasjonen krever en del av oss alle. Tiltakene i skolen baserer seg på veilederen fra Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Det er smittevern som er førende for all aktivitet og drift på skolen. Derfor er det viktig at vi alle følger de nye rutinene samt at vi følger anbefalingene som gjelder for samfunnet for øvrig.

 

 • Barn og ansatte skal ikke møte på skolen selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. De skal holde seg hjemme fra skolen til de er symptomfrie + 1 døgn.
 • En foresatt med luftveissymptomer skal ikke hente eller bringe barn til skolen.
 • Ved påvist korona-smitte hos barn, foresatte eller ansatte vises til gjeldende karantene- og isolasjonsregler.
 • Dersom en elev blir syk i skoletiden vil eleven få på munnbind og eleven må hentes av foresatte. 
 • Dersom du eller eleven er i en risikogruppe kontakter du kontaktlærer og gjør avtaler. Skolen trenger legeerklæring hvis eleven må være hjemme for å ha rett til fjernundervisning.
 • Elever som bevisst ikke følger nødvendige smittevernsrutiner må vi ha en dialog med eleven og hjemmet om, og i ytterste konsekvens må disse holdes hjemme.

Henvendelser til skolen/SFO

 • Henvendelser til kontoret skjer pr. telefon 33171320 (skole) / 98231300 (SFO)
 • Ingen foresatte skal inn i skolebygget.

 

Vi gleder oss stort til at hele gjengen er samlet igjen! Dette kommer til å gå bra. Vi må bare gjøre det med mange tydelige regler og rutiner i starten. Dersom du lurer på noe, ta kontakt med oss.

 

Mvh

Rita Bach

Rektor

Stavern skole

Til toppen