Tilgjengelighet helsesykepleier

Helsesykepleier Nina Hovland vil være tilgjengelig på telefon 98 23 11 72 i disse dager.

Hvis dere ikke får kontakt så ring nærmeste familiesenter.

Se vedlegg med oppjustert liste over helsesykepleiere på hvilke skoler med telefonnummer.

Til toppen