Informasjon om rutiner for oppstart 27.4

Mandag 27.4.20 kl 0830 åpner skolen igjen for 1.-4.trinn. De siste dagene har blitt brukt til klargjøring av skolen slik at det skal være trygt å komme tilbake. En del vil være som før, men dere vil også oppleve at skolen er preget av smittevernsrutiner som innføres for å kunne holde skolen åpen. Her kommer litt informasjon om hva som venter dere når dere kommer. På grunn av en usikker tid, kan endringer skje.

SFO

SFO er åpen fra kl. 07.30 – 16.00 hver dag inntil videre. Dette er noe kortere åpningstid enn vanlig, og skyldes smittevern og omdisponering av personalet for å sikre kvalitativt gode grupper. Sykefravær blant ansatte kan enda justere åpningstidene noe, men vi vil forsøke så langt det er mulig å holde denne åpningstiden.

Når elevene ankommer SFO, går de inn i basen til SFO og møter en voksen, som viser til tildelt plass. NB! Husk 1 meters regelen for avstand.

 

Skoledagen

Skoledagen starter kl. 08.30 alle dager i oppmerket sone i skolegården. Det vil være lærer fra kl 08.25. For å unngå smitte, bes elevene komme til oppmøtetidspunktet, dvs ikke henge i skolegården før oppstart.

Skolen slutter til vanlig tid alle dager.

Det vil være noen endringer på hvilke ansatte som følger de ulike klassene og trinnene. Kontaktlærer informerer om elevinndeling.

 • 1. klasse deles inn i 2 kohorter: Monica, Marit, Einar, Torunn
 • 2. klasse deles inn i 2 kohorter: Bente, Espen, Sarah, Vegard
 • 3. klasse deles inn i 3 kohorter: Cecilie, Tone, Anine, Erlend
 • 4. klasse deles inn i 2 kohorter: Anita, Margrethe, Ragnhild, Theodor

Stå med 1 meters avstand ute. Gå i kø med 1 meters avstand. Vente på tur i forhold til håndvask før dere går inn i klasserommet med 1 meter avstand.

 

Inndeling i kohorter

Alle kohorter (faste grupper av elever og ansatte) har fast oppmøtested (se kart). Elevene skal sette fra seg sekk og klær ved et merke på bakken. Det vil være lærer i de ulike sonene i skolegården fra kl 0825. Lærer styrer inngang for sin kohort. Vi ønsker ikke at foresatte blir med inn i skolebygningen. Alle elever kan bruke inngangen til skolegården fra hovedinngangen. Elevene bes om å ikke bli stående der, men gå til sitt oppmøtested. Husk å holde avstand da det her vil bli en liten "flaskehals".

 

Inndeling i friminutt

Alle kohorter har faste soner for friminutt. Det betyr at elevene skal oppholde seg i denne sonen (se kart). De ulike sonene er markert med maling/sperrebånd. Det er lov å sparke fotball, men heading og å ta på ballen skal ikke skje.

 

Vaskerutiner

Øv på håndvask hjemme med elevene før de kommer på skolen slik at den blir grundig og effektiv.

 • Håndvask med såpe og vann gjennomføres hver gang man kommer inn i klasserommet og ved alle overganger, samt etter toalettbesøk, før og etter måltider.
 • Alle pulter er merket til hver elev. Elever skal kun sitte ved sin egen pult.
 • Ipad og pult skal desinfiseres hver dag når eleven kommer og når de går hjem. Dette gjøres i klasserommet. Vi oppfordrer til rengjøring av Ipad hjemme før og etter skoledagen.
 • Rom og utstyr blir vasket ekstra i denne perioden. Toaletter og vasker vaskes flere ganger daglig. Leker vaskes hver dag. Kontaktpunkter desinfiseres flere ganger daglig. Elever kan ikke ha med leker til skolen.

 

Skrivesaker, mat og klær

 • Vi oppfordrer at alle elever tar med eget pennal med skrivesaker, blyantspisser, viskelær, fargeblyanter. Hvis dere har. Dette skal ligge i sekken. Elevene kan ikke bytte utstyr.
 • Husk matpakke og drikke for hele dagen, også SFO. Det er ikke tilgang til kjøleskap.
 • Det legges opp til å være mye ute fremover. Husk klær etter vær. Smør barna med solkrem hjemme på morgenen.
 • Alt tøy og utstyr skal fraktes frem og tilbake hver dag. Folkehelseinstituttet anbefaler hyppigere klesvask av alt tøy.
 • De som har headset og mulighet å ta det med, gjør det.

Kroppssøving

Kroppsøving gjennomføres uten skiftetøy og dusj. Ta på egnede klær og sko fra morgenen.

 

Henvendelser til skolen/SFO

 • Henvendelser til kontoret skjer pr. telefon 33171320 (skole) / 98231300 (SFO)
 • Ingen foresatte skal inn i skolebygget.

 

Når må/kan eleven være hjemme?

Koronasituasjonen krever en del av oss alle. Tiltakene i skolen baserer seg på veilederen fra Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Det er smittevern som er førende for all aktivitet og drift på skolen. Derfor er det viktig at vi alle følger de nye rutinene samt at vi følger anbefalingene som gjelder for samfunnet for øvrig.

 • Dersom dere som foresatte eller elevene har symptomer på luftveissykdom skal barna holdes hjemme fra skolen til de er symptomfrie + en dag.
 • Dersom en elev blir syk i skoletiden vil eleven få på munnbind og eleven må hentes av foresatte.
 • Dersom du eller eleven er i en risikogruppe, kontakter du kontaktlærer og gjør avtaler, og du må fremlegge en legeerklæring.
 • Elever som bevisst ikke følger nødvendige smittevernsrutiner må vi ha en dialog med eleven og hjemmet og i ytterste konsekvens må disse holdes hjemme.

Vi gleder oss til at Stavern skole igjen fylles med barn. Dette kommer til å gå bra. Vi må bare gjøre det med mange tydelige regler og rutiner i starten. Dersom du lurer på noe, ta kontakt med oss.

Mvh Rita Bach
Rektor Stavern skole

Til toppen